Jungnang Chorus Mustang FC

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Korea Republic Seoul Thành lập 1982
Sân nhà Jungnang Stadium Sức chứa 0
Địa chỉ Yangwon Station, 254-2, Mangu-Dong, Jungnang-Gu, Seoul, Korea
Website