Jeonju Citizen FC

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Korea Republic Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website