Italy

Huấn luyện viên trưởng: Roberto Mancini
Quốc tịch International Thành lập 1898-1-1
Sân nhà San Siro Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.figc.it/