Iran

Huấn luyện viên trưởng: Marc Robert Wilmots
Quốc tịch International Thành lập 1920
Sân nhà Azadi Stadium Sức chứa 0
Địa chỉ
Website