Institute FC

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Northern Ireland Londonderry Thành lập 1905
Sân nhà Riverside Stadium Sức chứa 1570
Địa chỉ Riverside Stadium, Y.M.C.A. Grounds, 51 Glenshane Rd, Londonderry BT47 3SF
Website http://www.iisc.co.uk