Hapoel Acco

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Israel ISR Thành lập 2000
Sân nhà Acre Municipal Stadium Sức chứa 2500
Địa chỉ P.O.B. 2877, 24127
Website