Hansa Rostock

Huấn luyện viên trưởng: Jens Härtel
Quốc tịch Đức Rostock Thành lập 1965-12-28
Sân nhà DKB-Arena Sức chứa 29000
Địa chỉ Gesch?ftsstelle, Trotzenburger Weg 14, 18057 Rostock
Website http://www.fc-hansa-rostock.de