Guinea Bissau U23

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Châu Phi Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website