Guarani CA

Huấn luyện viên trưởng: Daniel Garnero
Quốc tịch PARA Asuncion Thành lập
Sân nhà Rogelio S. Livieres Sức chứa 0
Địa chỉ Calle 1811 c/ Eusebio Ayala
Website http://www.clubguarani.com.py