Grazer AK

Huấn luyện viên trưởng: David Preib
Quốc tịch Áo Thành lập 1902-8-18
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ Stadionplatz 18041Graz
Website http://www.gak.at/