Glenavon Lurgan

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Northern Ireland Lurgan Thành lập 1889
Sân nhà Mourneview Park Sức chứa 4160
Địa chỉ Mourneview Park, Mourneview Avenue, Lurgan, BT66 8EW
Website http://www.glenavonfc.com