Ghana

Huấn luyện viên trưởng: Avraham Grant
Quốc tịch International Thành lập 1957
Sân nhà Baba Yara Stadium Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.ghanafa.org