FC Pinzgau Saalfelden

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Áo Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.fc-pinzgau.at/pages/Impressum.asp