FC 08 Hombrug

Huấn luyện viên trưởng: C.tiz
Quốc tịch Đức Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website