Dungannon Swifts

Huấn luyện viên trưởng: Darren Murphy
Quốc tịch Northern Ireland Dungannon Thành lập 1949
Sân nhà Stangmore Park Sức chứa 2154
Địa chỉ Stangmore Park, Dungannon, Co. Tyrone
Website http://www.dungannonswiftsfc.co.uk