Đồng Tâm Long An

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Việt Nam Vietnam - Xin an Thành lập 2000
Sân nhà Long An Stadium Sức chứa 15000
Địa chỉ
Website http://www.dongtamfc.com/lichthidau.php