Deportivo Pereira

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Colombia Pereira Thành lập 1944
Sân nhà Hernán Ramírez Villegas Sức chứa 30313
Địa chỉ Av. 30 de Agosto No 48 - 50, Pereira
Website http://www.clubdeportivopereira.com/