Đảo Faroe

Huấn luyện viên trưởng: Hakan Ericson
Quốc tịch International Thành lập 1979-1-1
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.football.fo