Đan Mạch

Huấn luyện viên trưởng: Age Hareide
Quốc tịch International Copenhagen Thành lập 1889
Sân nhà Parken Stadium Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.dbu.dk/