Daejeon Korail

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Korea Republic Anyang Thành lập 1943
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ KNR Football Culb, Gwanyang 2 Dong 1495-29, Dongan Gu, Anyang,Gyeonggi Do, Korea
Website http://fc.korail.go.kr/