Cucuta

Huấn luyện viên trưởng: Guillermo Sanguinetti
Quốc tịch Colombia Cúcuta Thành lập 1949
Sân nhà General Santander Sức chứa 28000
Địa chỉ Angel Uriel García Torres Dirección: Hotel Casino Internacional - Local 30
Website http://www.cucutadeportivo.com/