Crusaders

Huấn luyện viên trưởng: Stephen Baxter
Quốc tịch Northern Ireland Belfast Thành lập 1898
Sân nhà Seaview Sức chứa 3330
Địa chỉ Seaview, Shore Road, Belfast BT15 3PL
Website http://www.crusadersfc.com