Croatia

Huấn luyện viên trưởng: Zlatko Dalic
Quốc tịch International Thành lập 1912-1-1
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.hns-cff.hr/