Chile

Huấn luyện viên trưởng: Reinaldo Rueda
Quốc tịch International Santiago Thành lập 1895-1-1
Sân nhà Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.anfp.cl