Chertanovo Moscow

Huấn luyện viên trưởng: Igor Osinjkin
Quốc tịch Nga Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website