Charleston Battery

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch United States Charleston Thành lập
Sân nhà Blackbaud Stadium Sức chứa 0
Địa chỉ 1990 Daniel Island Dr.Charleston, SC 29492
Website http://www.charlestonbattery.com/