CD Oberena

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Tây Ban Nha Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website