Carrick Rangers

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Northern Ireland Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.carrickrangers.co.uk/