Canada

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch International Thành lập 1912
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.canadasoccer.com/