Bulgaria

Huấn luyện viên trưởng: Mihail Nikolov Madanski
Quốc tịch International Thành lập 1923
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.bfunion.bg/