Avangard

Huấn luyện viên trưởng: Igor Belyaev
Quốc tịch Nga Thành lập 1937
Sân nhà Sức chứa 10500
Địa chỉ ul. Lenina 305000 Kursk
Website http://www.fc-avangard.kursknet.ru/