Australia U20

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch International Thành lập 1961
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ PO Box Q1645, SYDNEY NSW 1230
Website http://www.socceraustralia.com.au/