Áo

Huấn luyện viên trưởng: Franco Foda
Quốc tịch International Thành lập 1904
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.oefb.at/