Almagro

Huấn luyện viên trưởng: Sergio Gomez
Quốc tịch Argentina Buenos Aires Thành lập 1911-1-6
Sân nhà Almagro Sức chứa 12000
Địa chỉ Club Almagro Calle Medrano N°522 C1179AAJ Cd. Buenos Aires Argentina
Website http://www.clubalmagro.com.ar/