Al-Ittifaq

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Bahrain Thành lập 2001
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website