Algeria

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch International Thành lập 1962
Sân nhà Mustapha Tchaker Stadium Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.faf.org.dz