Al-Budaiya

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Bahrain Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website