Al-Ahli(BHR)

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Bahrain Thành lập 1936
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website http://www.al-ahli.net