Airbus UK Broughton

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Wales Broughton Thành lập 1946
Sân nhà The Airfield Sức chứa 1000
Địa chỉ Broughton Wings Sport & Social Club, Broughton, Flintshire, CH4 0DR.
Website http://www.airbusfc.com/