Aifk Turku

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Phần Lan Thành lập
Sân nhà Sức chứa 0
Địa chỉ
Website