Afan Lido

Huấn luyện viên trưởng:
Quốc tịch Wales Thành lập 1967
Sân nhà Afan Lido Sports Ground Sức chứa 0
Địa chỉ PORT TALBOT
Website http://www.afanlidofc.co.uk/