Aberystwyth Town

Huấn luyện viên trưởng: Matt Bishop
Quốc tịch Wales Aberystwyth Thành lập 1884
Sân nhà Park Avenue Sức chứa 2500
Địa chỉ Park Avenue, Aberystwyth, Ceridigion, SY23 1PG.
Website http://www.atfc.org.uk/